Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella - Azure Damselfly
 

Vliegtijd:

Mei - augustus.

Verspreiding:

Zeer algemeen.

Biotoop:

Diverse stilstaande wateren, minder in laagveen en zure vennen.

Ontwikkeling:

De ontwikkeling duurt één jaar waarbij de jonge larven aan de onderkant van drijvende waterplanten leven en later op de grond tussen de oeverplanten.

Bijzonderheden:

De vrouwtjes kennen twee kleurvormen, meestal zijn de lichte delen op het achterlijf heldergroen maar bij de zeldzame afwijkende vorm is deze blauw.

Specifieke kenmerken van deze soort:

Op segment twee heeft de Azuurwaterjuffer een U-vormig teken. De blauwe schouderstreep op het borststuk is ononderbroken en iets smaller dan de eronder liggende zwarte schouderstreep. Bij de mannetjes van deze soort zijn segment 3 t/m 5 vier vijfde blauw, segment 6 is voor ongeveer de helft blauw. Bij de vrouwtjes zijn de segmenten zwart met hoogstens de segmentgrenzen blauw.

Verwarring is mogelijk met:

De Variabele waterjuffer: Deze heeft echter op segment twee een Y-vormig teken en de schouderstreep is meestal onderbroken en heeft de vorm van een uitroepteken. Bij de mannetjes van deze soort zijn segment 3 t/m 5 twee- tot eenderde blauw.

De Watersnuffel: Deze heeft echter op segment twee een schoppen-aas teken, tevens is bij deze soort de schouderstreep niet onderbroken en breder dan de daaronder liggende zwarte schoudernaadstreep. In het blauw op de thorax heeft de Watersnuffel slechts één zwart streepje waar de overige Coenagrion-soorten twee hebben.

counter for wordpress .